Kommenteeri

Kuidas valida arutelu formaati ja moderaatorit?

Arutelu korraldamine hõlmab mitmeid olulisi otsuseid. Me kõik soovime, et meie arutelu või paneelvestlus oleks sisukas ja hästi õnnestunud.

Õnnestunud arutelu käigus jõuavad osalejad mõteteni, millele nad varem polnud osanud mõelda. Selle tagamiseks on üheks kõige olulisemaks otsuseks arutelu planeerimisel sobiva formaadi ja moderaatori valimine.Arutelu formaadi valimine

🔻 Mõtle, mida aruteluga saavutada tahad 

Määra selgelt oma arutelu eesmärgid. Kas Sinu eesmärk on teavitada, arutleda, lahendada probleem või innustada tegutsema? Eesmärk kujundab formaadi.

Näiteks, kui soovid tutvustada uut valdkonda ja publiku teadmisi sellest suurendada, sobib hästi intervjuu või paneeldiskussioon ekspertidega. Kui aga soovid innustada inimesi tegutsema valdkonnas, millest on juba aastaid juttu olnud, sobib grupivestlus minikaasuste lahendamisega või fookusgrupp lahenduste leidmiseks.

🔻 Mõista oma sihtrühma

Mõista, kes on Sinu publik ja mida nad ootavad - see aitab kohandada formaati nii, et nad tunneksid end kaasatuna. 

Kui Su sihtrühm otsib uusi teadmisi ja soovib olla eelkõige passiivne kuulaja, on kõige sobivamad formaadid sellised, kus arutelu keskmes on eksperdid ja publikut kaastakse vaid vabatahtlikkuse alusel või anonüümse hääletuse teel. Kui publik on juba teemaga tuttav, sellega seonduvaid väljakutseid ise kogenud ja soovib leida neile häid lahendusi, on head formaadid sellised, kus arutelu fookuses on kõigi osalejate ja kuulajate kogemuste jagamine. 

🔻 Analüüsi, mida arutelu eesmärgi saavutamiseks vajad

Uuri, millised teemad ja küsimused on olulised arutelu eesmärgi saavutamiseks. See aitab määratleda, mida ja keda on arutelusse vaja kaasata.

🔻 Uuri, keda sobiks esineja või eksperdina arutelusse kaasata

Leia esinejad või eksperdid, kes toovad arutellu väärtuslikke teadmisi ja erinevaid vaatenurki. Tasub otsida varasemaid esinemisi, et mõista, kas nad on teemaga hästi kursis ja suudavad oma seisukohti selgelt esitada.

🔻 Vali sobiv formaat (vajadusel koos moderaatoriga)

Lähtuvalt arutelu eesmärgist ja sihtrühmast, otsusta, milline formaat Sinu aruteluks kõige paremini sobib - see võib olla näiteks paneeldiskussioon, ümarlaud, kuum tool, väitlus või hoopis hübriidversioon mitmest formaadist. Vajandusel konsulteeri kogenud moderaatoriga. 


Moderaatori olulised omadused ja oskused

Hea moderaator on eduka paneeldiskussiooni jaoks ülioluline. Moderaator aitab Sinu planeeritud arutelu kujundada just selliseks nagu soovid. Siin on peamised omadused ja oskused, mida tuleks otsida:

Tugevad suhtlusoskused: Oluline on selge ja täpne suhtlemine. Moderaator peaks küsimusi hästi sõnastama ja vestlusvoogu sujuvalt juhtima.

Neutraalsus: Hea moderaator jääb neutraalseks, tagades, et kõigil osalejatel on võrdsed võimalused rääkida ja et arutelu jääb tasakaalustatuks.

Ajajuhtimine: Arutelu ajagraafikus hoidmine on kriitilise tähtsusega. Moderaator peab suutma tõhusalt juhtida kõneaega ja üleminekuid, et katta kõik kavandatud teemad.

Paindlikkus ja kohanemisvõime: Oluline on oskus kohaneda ootamatute arengute või muudatustega arutelus. Moderaator peaks olema võimeline mõtlema kiiresti.

Konfliktide lahendamise oskus: Erimeelsuste või ägedate arutelude korral peaks moderaator suutma pingeid maandada ja vestlust tagasi suunata.

Valdkonna teadmised: Moderaatoril peaks olema piisavad teadmised teemast, et juhtida vestlust tõhusalt ja esitada sisukaid küsimusi. See ei tähenda, et moderaator peaks olema valdkonna ekspert, vaid et ta viib ennast vajadusel teemaga kurssi.

Eelnev kogemus: Moderaatoril peaks olema eelnev kogemus arutelude juhtimisel, et tagada vestluse sujuvus ja tõhusus. Võib juhtuda, et kogenematu moderaator ei julge esinejatele vahele segada, kui nad monoloogi pidama hakkavad ega oska sujuvalt ühelt küsimuselt teisele üle minna.

Kaasahaarav isiksus: Kaasahaarav ja avatud suhtleja aitab säilitada publiku huvi ja panna esinejad end mugavalt tundma.


Kuidas korraldada arutelu, mida pikalt hea sõnaga meenutatakse?

Eduka arutelu loomiseks, mida pikalt hea sõnaga meenutatakse, tasub määrata konkreetne arutelu eesmärk, valida läbimõeldud esinejad ja sobiv moderaator. 

Arutelu formaadi valimisel on hea rakendada mitmekesiseid ja vahelduvaid formaate, et hoida vestlus elavana ja kaasahaaravana. Lõpetuseks on oluline luua arutelule selge kirjeldus käsitletavatest teemadest ja diskussiooniviisist, et kuulajate ootuseid juhtida.

Neid suuniseid järgides saad valida oma eesmärkidele vastava formaadi ja moderaatori, kes tagab dünaamilise, tasakaalustatud ja kaasahaarava mõtete vahetuse. 


Kust leida arutelu korraldamisel tuge?

Olgu tegemist sisekoosoleku, kaasamisseminari, konverentsi, ümarlaua või väitlusega, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab moderaator osalejaid sisukalt ning huvitavalt suhtlema suunata. Selleks on vajalik nii aruteludisaini kui ka -juhtimise oskused, ainult viimasest ei piisa. SpeakSmart pakub selleks Eestis professionaalset aruteludisaini ja -juhtimise teenust.

SpeakSmart on juhtiv argumenteeritud suhtlemisoskuste koolitus- ja konsultatsioonifirma Eestis. Ettevõte on 16 tegutsemisaasta jooksul aidanud klientidel läbi mõelda ja eesmärgistada oma üritusi, disainida arutelusid, valmistada ette esinejad ning juhtida kohapeal nii diskussioone kui ka kogu konverentsi päeva. SpeakSmarti klientide hulka kuuluvad Eestis oma valdkondade tipptegijad.

Lisa kommentaar

Email again: