SpeakSmarti tegijad on alati väga professionaalsed ja säilenõtked, arvestavad tellija soovide ja õpivajadustega.
Kaia Laineste, Circle K Europe

 
Näeme mõju eelkõige selles, et inimesed tiimis on enesekindlamad ja iseseisvamad klientide murede lahendamisel, mis omakorda süvendab ka klientidele usaldust ja tunnet, et nad on kindlates kätes ja nad ei pea muretsema. Meie juhtidel on sellevõrra vähem koormust ning neil ei ole keerulisematesse lugudesse vaja enam nii tihti sekkuda, sest klienditeenindaja saab kliendiga kiiremini kontakti ja jõuab lahenduseni.
Helen Küngas, Chief Experience Officer, Ampler Bikes
 

Soovin veel eraldi tänada eilse (Zoomi kasutamise) koolituse eest, mis andis mulle tänaseks nii vajaliku kindlustunde. Nimelt lõppes mul endal just elu esimene koolitus Zoomi keskkonnas, mis läks väga hästi (kasutasin nii Breakout Roome kui Polli kui erinevaid märguandeid jmt). Sain koolituse tellinud organisatsiooni juhilt, kes algselt oli e-koolituse osas skeptiline, väga positiivse tagasiside nii minu koolitusele kui ka e-keskkonnas koolitumisele. Mina igatahes olen väga tänulik teile! Edu ja jaksu!
Koidu Tani-Jürisoo, Avatud Meele Instituut 
Meil oli esialgu plaanis inspiratsioonipäeva üritus korraldada tavapärases seminari vormis, kuid seoses COVID-19 eriolukorraga langetasime 2 nädalat enne üritust otsuse webinari kasuks Zoom keskkonnas. SpeakSmarti meeskond oli algusest peale toetav ja pakkus välja erinevaid võimalusi ka videoseminari vormis kuulajate kaasamiseks. Meie jaoks oli väga oluline ka tehniline tugi ja osalejate haldamine videokeskkonnas, mille osas kõik sujus kenasti. Esialgu ei õnnestunud Eesti inimest 60 teise kuulajaga keskkonnas kõva häälega küsimusi küsima saada, kuid viimaste ettekannete järgselt oli küsimusi juba enam. Kokkuvõtteks oli päev palju stressivabam tänu Margo ja Helina toele!
Jaarika Järviste, Haigekassa
 
SpeakSmart'i moderaator Marleen oli väga abivalmis ja põhjalik. Ta orienteerus eriolukorras väga kiirelt ümber ja töötas välja formaadi, mis võimaldas meil üritus ikkagi korraldada. Saime temalt igakülgset tuge - ta valmistas meid väga hästi webinariks ette.
Agnes Miidla, Heateo SA
 
Kindlasti soovitaksin kolleegist ettevõtte juhile seda koolitust (meedias esinemine) nii enda kui meeskonna pärast. Argumenteeritud esinemise vajadust tuleb sageli ette ja paljud koolituselt kõrva taha pandud oskused tulevad kasuks ka igapäeva äriläbirääkimistes.
Külli Joonson, ISIS Medical
 
Huge thank you to Lauri and the whole SpeakSmart team for facilitating the training! It was easily the best tailored training experience I've had in years.
Andrei, Mondo
 
Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust.
Merit Kullasepp, Merko Ehitus Eesti ja Kapitel
 
Meie koolitus toimus video teel, mis tegi olukorra tavapärasest pisut keerukamaks, kuid nii ettevalmistus kui ka läbiviimine toimusid väga sujuvalt ja professionaalselt. Jäime igati rahule.
Evelin Andrespok, Toggl
 
Vastas ootustele. Väga hästi tehtud kodutöö koolitaja poolt, mis andis võimaluse arutada koolituse käigus meie eluliste ja igapäevaste küsimuste näidetel, mitte rääkida hüpoteetiliselt või ainult kaudsete näidete abil.
Fredi Filing, Digiekraanid
 
Koolituse korraldajana meeldis mulle, et te hindate koostööpartneri aega. Kohtumised ja infovahetus olid väga konstruktiivsed ja kiired. Samuti mõistsite kiirelt meie ootusi koolitusele ning pakkusite meile sobiva lahenduse. Meele tegi rõõmsaks kui nägin, et töötajad olid koolitusest lausa vaimustuses. Kogemustega töötajaid on keeruline üllatada, Margol see õnnestus!
Triin Jänes, Seesam kindlustus
 
SpeakSmart on argumenteerimisoskuste koolituste valdkonnas kõige professionaalsem tegija. Kogu tiim on oma tegevustes põhjalik ja paindlik. Põhjalikkust peegeldab nii info kogumine mitmel viisil meie vajaduse osas enne koolitust kui ka mitmed järeltegevused pärast koolitust. Koolitaja kiituseks oskus protsessis küsida õigeid küsimusi, et saaksime koolituse fookuse täpseks ja meie vajadustele vastavaks. Karoline Rajasoo, Eesti Energia arendusosakond
 
Lähenemine on läbimõeldud, professionaalne ja terviklik ning on tunda personaalsust (rätseplahendus). Koostöösuhet võib iseloomustada kui kahepoolset partnerlust, kus märksõna on usaldus ning eesmärgile/lahendusele orienteeritus.
Marite Väin, Eesti Energia arendusspetsialist
 
Jäime väga rahule – üritus oli läbi mõeldud, sujuv ja dünaamiline. Margo oli igati professionaalne ning temaga oli meeldiv koos töötada.
Josepha Miltony, Testlio
 
Tegemist on heade kuulajate ja suhtlejatega, oskavad innustada ja suunata. Lai silmaring ja pikaajaline kogemus teeb neist omaala asjatundjad.
Erik Pallase, Kliinik32
 
Vajasime oma ettevõtte ühiskoolituseks praktilist ja kõiki kaasavat koolitust. Meie ootus oli, et osalejad saaksid kaasa hea tööriista, mida oma töös kasutada. Eesmärk sai täidetud, veetsime huvitava päeva õppides argumenti kui mõttemudelit ning seejärel õpitut proovile pannes läbi argumendimängu. Kuna ettevõte on suur, siis tegeles meiega sellel päeval kolm koolitajat: Siim, Katerina ja Kai, jäime nende kõigiga väga rahule. Koolitajad olid professionaalsed, kuid samas säilis ka vaba ja mänguline õhkkond. Koolituse eeltöö oli põhjalik ja meie soovidega arvestati igal sammul, ka järeltöö ja kokkuvõtted, mis argumendimängu kohta koostati, olid kasulikud. Täname meeldejääva koolituse eest!
Sandra Lindermann, BDO Eesti
 
SpeakSmart koolitus ja sellele eelnev ning järgnev suhtlusprotsess on olnud väga loomulik ja sujuv. On hea näha, et ettevõte on vastutustundlik oma pakutava teenuse suhtesning teeb kõik selleks, et koostöö igati  meeldivalt laabuks.
Mariann Nõlvak, Tartu Biotehnoloogia Park
 
Meie tellitud modereerimiskoolituse kogemus oli igati kasulik ning soovitame seda teistelegi inimestele ja asutustele, kes oma tegevuse jaoks modereerimise alaseid kompetentse vajavad. Meile meeldis, et Väitluskoolitus süvenes meie vajadusse ja pakkus vastavalt välja sobiva sisuga koolituse. Meie koolitaja Margo Loor, kes on valdkonnas selgelt Eesti tipptegija, oli oma suure kogemustepagasi ja teadmistega täpselt õige koolitaja, keda me vajasime. Ta oskas väga hästi koolituse käigus tasakaalustada osalejate teadmiste-kogemustega arvestamist ning nendele teadmistele uue teadmise loomist. Koolitus meile andis süstemaatilise ülevaate modereerimise teemast ning sellega seotud tegevuste terviklikust kavandamisest. Me oleme koolituse tulemusel kindlasti oma modereerimistegevuste planeerimisel palju targemad ning oskame ka mitmeid vigu vältida. Aitäh asjaliku koolituse eest!
Laura Kirss, programmijuht
 
Lisaks sellele, et argumenteerimiskoolitus annab hea ülevaate inimese ratsionaalsest ja mitte nii ratsionaalsest poolest, on tegemist ka suurepärase meeskonnaüritusega, kus saab kokku leppida kuidas oma igapäevaseid koosolekuid paremini ja tulemuslikumalt korraldada ning mida üksteisega suheldes tasub silmas pidada.
Koolitus koosneb kahest mõneti erinevast teemast, mis mõlemad on igapäevases töösituatsioonis väga olulised. Esimene osa räägib sellest, et inimene on tegelikult palju vähem ratsionaalne olevus, kui me sageli eeldame. Teine osa aga räägib sellest, kuidas olla ratsionaalne ja kuidas panna ka teised inimesed ratsionaalsemalt mõtlema ja argumenteerima.
Kadri Lainas, turundusdirektor
 
Ootusi ületav sooritus! Sõna otseses mõttes.
Sellisel tasemel koolitust ei osanud Eestis isegi mitte tahta.
Illimar Paul, Äripäeva Ostujuhtimise Aastakonverentsi peakorraldaja
 
 Otsisime korralduspartnerit, kes oleks pädev virtuaalsete arutelude korraldamisel, SpeakSmart seda kindlasti on, oskab disainida arutelud vastavalt virtuaalse formaadi eripäradele, toetab professionaalselt tehnilise poole pealt ja moderaatorid on kogenud. Kõikidel toimunud aruteludel ka ise kohal olles võin öelda, et moderaatorid suutsid luua mõnusa õhkkonna, vajadusel kohandada päevakava ja tegevusi ja kasutada abivahendeid, mis aitasid eesmärki täita (konkreetselt meie näitel Miro keskkond arutelu hõlbustamiseks ja dokumenteerimiseks).
Hella Lood, Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse poliitika osakond


 
Kiire asjaajamine ning meeldiv suhtlus. Professionaane koolitaja, täpne ajakasutus. Suur tänu, et jagasite saadud tagasisidet!
Kadi Pilv, Haridusamet
 
Meie üks lemmik koostööpartner! Mul on igati põhjust rahul olla. Kogu suhtlus algusest kuni järeltööni on olnud väga detailne ja professionaalne. Lausa super on koostööd teha nii heade ja asjatundlike inimestega. 
Merilyn Rannat, Põllumajandusamet
 
Teinekord juhtub nii, et kui esimest korda koolitajaga kohtud, siis saad aru, et see on õige. SpeakSmart korral nii oli. Kohe tekkis arusaam, et tegemist on proffidega. Mõistavad kohe sinu soove ja ehitavad päevakava ülesse nii nagu vaja. Ja teevadki selle ära. Nii nagu vaja.
Toomas Väät, RMK
 
Kai töötas lühikese ajaga läbi väga mahukad materjalid, lõi hästi seoseid ning kasutas neid oskuslikult arutelu suunamisel. Kogu koostöö oli väga professionaalne ja kiire.
Kaspar Koppel, EAS
 
Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandorfi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks.
Triin Nõlvak, EAS
 
Kuna tööd ja tegemist on palju, siis palju suhtlust ja küsimusi tuli just SpeakSmart'i algatusel ja tundsin ennast isegi kehvasti, et pidite ise nii palju panustama :) Kuid suhtlus oli alati igati asjakohane, sisukas, toetav ja sõbralik. Ka koolitaja tuli vastu nii kellaaegade, kui ka koolituse kauge paiga osas ja oli valmis varasel hommikutunnil 160 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtma ja seejärel ka koolitama. Alati on imeline, kui koolitusettevõte soovib toimunud koolituse osas tagasisidet ja tunneb ka hiljem huvi koolituse mõju osas.
Marit Kuusk, Politsei- ja Piirivalveamet
 
100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal.  
Monika Karu, EAS
 
Professionaalselt ettevalmistatud, hea läbiviimine. Läbiviija oli ise elav näide sellest, mida õpetas. Meeldis eelnev videokoolitus, mis võimaldas koolituspäeval keskenduda praktilisele harjutamisele.
Aet Purk, EAS
 
Siim Vahtruse toetus rahvusvahelise konverentsi korraldamisel ületas meie ootusi. Lisaks päeva juhtimisele ja show-väitluse pakkumisele nõustas Siim meid muudes korralduslikes küsimustes ning ka päeva osas, mida ta ise ei juhtinud. Elektroonilise konverentsikeskkonna pakkumine oli suurepärane ja vajalik, nii vältisime paberite trükkimist. Teadmine, kuidas korralduslike võtetega konverentsil publikut köita ja tagada sujuv päeva läbiviimine, oli meile suureks abiks.
Kadi-Kai Kollo, Riigi Kaitseinvestreeringute Keskus
 
Soovitaksin SpeakSmart´i kindlasti ka teistele, kuna meie hinnangul on tegemist professionaalse ja kogenud meeskonnaga, kes aitavad kaasa ürituse läbiviimise õnnestumisele. Koostöö 6 moderaatoriga (Margo Loor, Marleen Pedjasaar, Kaspar Kelder, Vladimir Svet, Kristina Mänd, Lauri Kriisa) sujus hästi. Väga meeldis eeltöö, mida moderaatorid töötoa läbiviimiseks koos Arenguseire Keskuse ekspertidega tegid. Tähelepanu väärib ka, et moderaatorid tegid rohkem kui neilt oodati, nt abistasid ka ürituse tehnilise korraldusega kohapeal. Töötoad olid juhitud hästi ja huvitavalt ülesehitatud. Töötubade kokkuvõtete tegemiseks moderaatorite poolt võiks edaspidi planeerida rohkem aega, mis võimaldaks sisulisemalt edasi anda töötubades toimunut.
Kadri Mats, Arenguseire Keskus
 
Kogu protsess päringust järeltööni oli väga meeldiv ja sisukas. Kuna olen tuttav, oli suhtlus familiaarne. Protsess oli tervikuna läbimõeldud, meie teemaga haakuv ja sisulist väärtust pakkuv. Koolitaja oli päeva jooksul väga motiveeriv ja kogu protsessi osas väga põhjalik.
Tervise Arengu Instituut
 
Eeltöö oli hästi tehtud, koolitaja oli viinud end asutusega kurssi, koolituspäev toimus plaanipäraselt ning kõik eesmärgid said täidetud.
Kätlin Aulik, Riigikantselei
 
Koostöös viisime prokuröridele läbi kõne ja häälekasutuse koolituse. Leidsime Väitluskoolituse ning koolitajate Andero Uusberg`i ning Anne Türnpu näol endale suurepärased koostööpartnerid! Koolitajad on mõlemad oma ala asjatundjad. Koolituspäevad olid sisukad, põhjalikud, huvitavad ja emotsionaalsed. Koolitusel osalejad omandasid koolitustel praktilisi oskusi ning said igapäeva tööks palju näpunäiteid! Osalejad andsid koolitusele väga head tagasisidet ning kindlasti jätkame Väitluskoolitusega koostööd ka edaspidi!
Marianne Tiigimaa, personalijuht, Riigiprokuratuur
 
Arvan, et SpeakSmart moderaatorid on professionaalsed ja usaldusväärsed. Moderaator oli väga asjatundlik ja abivalmis, meie koostöö oli sujuv ja meeldiv. Sigridi juhitud arutelu tugines hästi sihitud ja sõnastatud küsimustel ning seetõttu oli debatt mõtestatud ja vastas täpselt teemale. Olen tänulik!
Mari Sieberk, Tallinna Keskraamatukogu
 
Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti
välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks
järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada.
Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeerium
 

Vabaühendused

Koolitaja oli professionaalne ning oskas arvestada erinevate natuuridega grupis. Samuti oskas ta koolituse jooksul tuua näiteid meie töövaldkonnast tänu heale suhtlusele korraldajaga, mis toimus nii enne kui pärast koolitust. On selge, et SpeakSmart hoolib nii enda kliendist kui töötajast, tehes piisavalt eeltööd, küsides tagasisidet, jagades soovitusi edaspidiseks jms.
Liina Rajaveer, Inimõiguste Keskus
 
Ettevalmistus oli hea. Meie poolt oli täpne osalejate arvu andmine puudulik. Suudate paindlikult reageerida. Pole kunagi saanud tagasisidet kokkuvõttena omakorda tagasi. Video saatmine teemaga tutvumiseks on väga hea eelhäälestuseks. Kai oskas väga hästi publikut jälgida ja kohandas teemasid. Margot ei saanud seekord kuulata. Igale väitlusrühmale jätkus asjalik treener- kohtunik. Tagasiside, mida anti oli nii personaalne ja üldistav. Hea oli jälgida, kuidas kiiresti võeti kokku mõlema poole argumentidest väitluse peateema. Oskus suunata osalejaid mõtlema suuremale pildile ja kasule, mida teemat lahates peaks silmas pidama, oli muljet avaldav.
Mare Räis, Järveküla kool
 
Kokkulepped on väga sujuvalt toimunud, meie vajadust põhjalikult uuritud, koolitaja on oma ala professionaal ja hea esineja, koolituse eesmärk sai täidetud, ehk siis koolitatavad olid sisuga väga rahul ja loodavad, et sellest on neile abi.
Annelii Kivikas, Eesti Teadusagentuur
 
SpeakSmart on paindlik, asjatundlik, koostööle orienteeritud, võimalusi ja lahendusi otsiv, töökas, hooliv ja meeldiv partner.
Mare Timian, Eesti Siseaudiitorite Ühing
 
Koolituse teenuse valik saigi tehtud tänu enda varasemale kogemusele koolitusel osalejana. Jäin väga rahule ning soovisin ka meie seminaril sama teenust kasutada. Koolitaja on väga professionaalne, ettevalmistav kirjavahetus ja tagasiside raamistasid väga hästi tervet protsessi. Olen väga rahul ja soovitan kindlasti ka edaspidi just SpeakSmarti koolitusi.
Airi Park, Tartumaa Arendusselts
 
Väga hea koostöö, kiire suhtlus ja tulemusega jäid rahule nii osalejad kui läbiviijad. Mai Aasjõe, MTÜ Mondo
 
Palusime SpeakSmartilt hiljutisele konkursile - kus otsisime uusi lahendusi ühiskondlikele probleemidele - tuge ideede autorite esitluste ettevalmistamisel. Lahenduste konkursi žürii oli esitlusi kuulates meeldivalt üllatunud esitluste hea taseme üle. SpeakSmart tegi sisuka eeltöö ning koostas meile üle ootuste põhjaliku videokoolituse, mille mõju oli otseselt näha ka meeskondade pitchidel. Suur tänu!
Laura Kalda, Heateo SA
 
Anna Karolini soovitan unepealt. Esiteks on ta asjalik, teiseks kompetentne, kolmandaks teeb ära eeltöö, neljandaks - ta on mõttega kohal (!), viiendaks on tal hea huumorisoon ja kiirreageerimisvõime ja kuuendaks on ta karismaatiline, särav esineja. Koostöö oli hea nii Helina kui Annaga. Pidasime eelarve ja ootuste osas läbirääkimisi, mis oli mõistlik ja pingevaba protsess. Annaga suhtlemine on samuti täpne ja organiseeritud, nii nagu ma ka iseendale nõudmisi esitan.
Mari-Liis Dolneko, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
Leidsime, et on vaja arendada liikmete keelekasutust ja selgemat argumenteerimise võimet. Keegi ei jää igavesti oma töökohale ja pikaajaline ühel tööl olemine võimaldab mandumist. Kui tööandja töötajate arendamisega ei tegele, siis peab ametiühing selle oma ülesandeks võtma. Väitluskoolituse poolt pakutud koolitust valisin perspektiiviga tulevikku ka edasise koostöö peale mõeldes. Valitud argumenteerimise ja avaliku esinemise koolitusega jäime rahule. Edaspidi soovin kasutada ka teisi koolituste mooduleid nii mõeldes kitsamale kui ka laiemale ringile.
Raivo Romm, Eesti Vedurimeeste Ametiühing, juhatuse esimees